Inlåning

Ränteändring 2023-10-13 sker på följande inlåningskonton:

  • Depå-, ISK- och IP-konto, ny ränta: 1,85 % (1,60 %)
  • E-sparkonto, ny ränta: 2,10 % (1,85 %)
  • Lidköpingskonto, ny ränta: 2,65 % (2,40 %)
  • Placeringskonto företag, ny ränta: 2,50% (2,25 %)
  • Premiumkonto: 3,25 % (nytt sparkonto som ingår i Premiumkonceptet)
  • Private Bankingkonto, ny ränta: 3,50 % (3,10 %)
  • Skogskonto, ny ränta: 3,45 % (3,20 %) 
  • Ungdomskonto, ny ränta: 2,65 % (2,40 %)

Aktuella räntor - privat

Aktuella räntor - företag

 

Fasträntekonto

Fasträntekontot ger dig ett bundet sparande med fast ränta. Vilken ränta du får beror på hur länge du väljer att binda dina pengar.

Räntor på Fasträntekonto

 

Utlåning

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner höjs med 0,25 procentenheter.

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag höjs med 0,25 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.