Fyll i ansökan

 

Om det är första gången du ska göra en ansökan

Börja med att skapa ett konto under fliken "Skapa konto" med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida. Inloggning sker genom Mobilt BankID.

Om du har gjort en ansökan tidigare

Om du har gjort en ansökan tidigare hos oss via Mobilt BankID kan du gå direkt till fliken "Logga in".

 

Viktigt att veta

  • De uppgifter du lämnar kommer att lagras digitalt. Uppgifterna kommer dock endast att användas för handläggning av din ansökan samt vid fortsatt kontakt.
  • För materiel bifogat till ansökan ansvaras ej
  • Stiftelsen behandlar endast kompletta ansökningar
  • Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

Det här ska ansökan innehålla

Ändamål

Ange vad, hur och varför ni ska genomföra projektet.

Kategori

Ange inom vilket område som projektet hör hemma.

Projekttid

Ange en ungefärlig tidsplan. Genomförs projektet/aktiviteten under en dag så ange det.

Projektbeskrivning

Lämna en tydlig beskrivning över projektet/aktiviteten. Har du redan projektbeskrivningen i exempelvis ett Word-dokument kan den bifogas som separat fil. Ange då i projektbeskrivning att projektet beskrivs i bilaga.

Projektets fortlevnad

Ange vad som kommer att hända när projektet/aktiviteten är genomförd och vilka effekter ni förväntar er uppnå.

Budget

Ange budget för projektet och hur kostnaderna fördelas på olika poster. Posterna kan anges med fritext. Ange egen insats och finansiering från andra bidragsgivare.

Senast fastställda årsredovisning ska alltid biläggas ansökan. För det fall sökanden är en organisation/institution med en omfattande verksamhet och Er del av verksamheten är organisatoriskt separerad ber vi er kontakta Sparbanksstiftelsen för överenskommelse om underlag.