Ränteändring 2024-06-05 sker på följande inlåningskonton:

  • E-sparkonto, ny ränta: 1,90% (-0,20%)
  • Lidköpingskonto, ny ränta: 2,50% (-0,15%)
  • Investeringssparkonto (ISK), ny ränta: 1,65% (-0,20%)
  • Pensionssparkonto (IPS), ny ränta: 1,65% (-0,20%)
  • Placeringskonto Företag, ny ränta: 2,30% (-0,20%)
  • Privatkonto, ny ränta: 0,10 % (-0,15%)
  • Skogskonto, ny ränta: 3,25% (-0,20%) 
  • Ungdomskonto, ny ränta: 2,45% (-0,20 %)

Aktuella räntor - privat

Aktuella räntor - företag

Räntor på Fasträntekonto