Skip to content

Beviljade bidrag och projekt

Sedan 2000 har Sparbanksstiftelsen medverkat i finansieringen av olika projekt med ca 250 mkr. Här är några exempel av alla de projekt som stiftelsen beviljat bidrag till genom åren.

Exempel på beviljade projekt

Sparbanksspåret i Råda

Bild på konstsnöspåret i råda

Pumptrackbanan i Järpås

Pumptrackbanan i Järpås

Rörstrands Museum

Rörstrands museum

Lekplatsen i Örslösa

Örslösa lekplats

Digital klassfotboll

Digital klassfotboll

Hyrcykelsystem i Lidköping

Hyra cykel i Lidköping

Belysning Torgbron

Ljussättning av Torgbron och dess närområde har finansierats med 750 000 kr i syfte att skapa en vacker och tryggare miljö.

Ung Företagsamhet Skaraborg

A group of students taking a group selfie

Sammanställning av beviljade bidrag och projekt