Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank och BankID
Kundpaket
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Diskretionär förvaltning

Har du en förmögenhet på minst 5 miljoner kronor, men vill inte vara aktiv själv i förvaltningen av kapitalet? Med diskretionär förvaltning frigör du tid genom att överlåta dina placerings- och investeringsbeslut åt oss, utifrån riktlinjer som vi satt tillsammans.

Diskretionär förvaltning gruppbild

Vi förvaltar ditt kapital utifrån dina speciella behov och krav genom en diskretionär förvaltning av fonder, aktier, värdepapper och räntebärande värdepapper.

Så fungerar diskretionär portföljförvaltning

Vi tar ansvaret för din portfölj

Det som är kännetecknande för diskretionär förvaltning är att du, efter samråd och utifrån dina förutsättningar, överlåter åt förvaltningen att löpande fatta investeringsbeslut i din portfölj. Vi tar det totala portföljansvaret.

Du bestämmer inriktningen

Innan förvaltningen påbörjas bestämmer du och din Private Bankingrådgivare hur du vill att förvaltningen ska bedrivas för just dig. Portföljen sätts samman utifrån dina förvaltningsmål och de riktlinjer som ligger till grund för uppdraget.

Diskretionär förvaltning – vårt erbjudande

 • Personlig förvaltning

  Att förvalta kapital är ett stort ansvar. Därför erbjuder vi personlig kontakt där dina behov står i centrum. Genom att lära känna varandra skapas en ömsesidig förståelse och effektiv förvaltning.

 • Analyser och spetskompetens

  Förvaltning och professionell analys av olika marknader, tillgångsslag och värdepapper. Vi är en av marknadens större aktörer och har utöver egna analysteam också ett nära samarbete med Kepler Cheuvreux.

 • Värdebevarande investeringsfilosofi

  Vi tror att många mål kan uppnås genom en god riskspridning och ett balanserat risktagande i placeringar. En förmögenhet är ofta ett resultat av hårt arbete under lång tid. Den är värd att bevara oavsett marknadsutveckling. Det är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för dig att uppnå dina målsättningar. 

 • Kundanpassade portföljer

  Det är extra viktigt för oss att anpassa portföljen för att stödja just dina önskemål. I det personliga mötet lägger vi stor vikt vid att se och anpassa lösningar.

 • Löpande individuell rapportering

  Vi erbjuder en god översikt över förvaltningens utveckling och möjlighet till löpande insyn via internetbank och app.

 • Regelbunden uppföljning

  Utöver insyn online och via rapporter genomför vi också regelbundna uppföljningar av förvaltningen. Detta ger även möjlighet att löpande justera inriktning för att ytterligare stödja dina målsättningar.

 • Fokus på hållbarhet

  Vi tar hjälp av ledande aktörer på marknaden för en hållbarhetsanalys av portföljen. På så sätt säkerställer vi att förvaltningen möter krav på hållbarhet utifrån uppsatta ESG-kriterier.

  Diskretionär förvaltning - hållbarhetsinformation (pdf)

  Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (pdf)

  Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

Våra erbjudanden inom diskretionär förvaltning

Diskretionär fondförvaltning från 5 mkr

Anpassad diskretionär fondportfölj:

 • Passar privatpersoner och företag
 • Erbjuds inom kapitalförsäkring fond

Mer om tjänsten

Vilken portfölj som passar dig bestäms utifrån din placeringshorisont, och din syn på risk, i samråd med din Private Banking-rådgivare.

 • Professionell förvaltning anpassad efter dina behov
 • Tillgång till Swedbanks gedigna kompetens, som bildar en tydlig länk mellan Investeringsstrategin, den taktiska allokeringen och dess fondurval i förvaltningen
 • Förenkling av din vardag där förvaltaren tar ett  helhetsgrepp i både analys och portföljförvaltningen
 • Följ din förvaltning på Internbanken och få en Individuell avkastningsrapportering med förvaltarkommentarer skickad till din Internetbank på kvartalsbasis
 • Tydlig och transparent prisbild synliggör värden för dig som kund

Jämförelseindex Diskretionär fondförvaltning (PDF)

Diskretionär förvaltning från 20 mkr

Individuellt anpassad diskretionär portfölj:

 • Passar privatpersoner, företag och stiftelser.
 • Erbjuds inom depå/fondkonto, kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK).

Mer om tjänsten

Individuellt anpassad diskretionär portfölj som passar privatpersoner, företag och stiftelser. Vilken portfölj som passar dig bäst bestäms utifrån din placeringshorisont, och din syn på risk, i samråd med din Private Banking-rådgivare.

 • Professionell förvaltning anpassad efter dina behov
 • Individuellt anpassad portfölj utifrån dina preferenser och syn på risk med stöd av Swedbanks investeringsstrategi.
 • Personlig kontaktperson och förvaltare
 • Förenkling av din vardag där förvaltaren tar ett helhetsgrepp i både analys och portföljförvaltningen
 • Följ din förvaltning på Internbanken och få en Individuell avkastningsrapportering med förvaltarkommentarer skickad till din Internetbank på månadsbasis
 • Investerar i flera olika tillgångsslag såsom fonder, aktier, obligationer och ETF:er

Diskretionär förvaltning (PDF)

Diskretionär fondförvaltning från 20 mkr

Individuellt anpassad diskretionär fondportfölj:

 • Passar mindre institutioner, stiftelser och företag.
 • Erbjuds inom fondkonto

Mer om tjänsten

Individuellt anpassad diskretionär fondportfölj som passar mindre institutioner.

 • Erbjuds inom fondkonto
 • Portfölj anpassad efter sin verksamhets investeringspolicy
 • Ni bestämmer efter era behov tillsammans med er Private Banking rådgivare hur portföljen ska se ut genom att ange önskad fördelning mellan tillgångsslag och regioner 
 • Swedbank Robur sköter den löpande förvaltningen
 • Du kan följa hur portföljen utvecklas via våra digitala kanaler
 • Månadsrapporter från förvaltarna och debitering via internetbanken

Diskretionär förvaltning från 100 mkr

Individuellt anpassad diskretionär portfölj:

 • Passar större institutioner och företag.
 • Erbjuds inom fondkonto och custody-depå.

Mer om tjänsten

Individuellt anpassad diskretionär fondportfölj som passar större institutioner och företag.

 • Erbjuds inom fondkonto och custody-depå 
 • Portföljen anpassad efter din verksamhets investeringspolicy och önskemål 
 • Förberedande arbete kring finanspolicyfrågor, hållbarhetsparametrar, risk- och avkastningsmål som ska gälla för uppdraget
 • Riskkontroll
 • Personlig förvaltare hos Swedbank Robur
 • Månadsrapporter från förvaltarna 
 • Marknadsinformation

Vill du veta mer om vår diskretionära förvaltning?

Fyll i dina uppgifter i formuläret så tar en av våra Private Banking-rådgivare kontakt med dig och berättar mer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i aktier innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.