Utlåning

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för privatpersoner sänks med 0,25 procentenheter.

Räntan för kontokrediter och reverskrediter för företag sänks med 0,25 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning, lån till fast ränta eller lån med bunden ränta.

Räntor utlåning Sparbanken Lidköping

Bolåneräntor Swedbank Hypotek

Inlåning

Vi låter inlåningsräntorna vara oförändrade.

Aktuella inlåningsräntor - privat

Aktuella inlåningsräntor - företag

Räntor på Fasträntekonto