Stiftelseförordnande för Sparbanksstiftelsen Lidköping

Stadgar för Sparbanksstiftelsen Lidköping